Documents

MOCIÓ – COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Moció subsegüent a la interpel•lació al Govern sobre les polítiques de cooperació

descarregar fitxer


ARGUMENTARI – CULTURA

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Centre d’Història Contemporània de Catalunya

descarregar fitxer


MOCIÓ – OCUPACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model de funció pública i els processos de selecció de personal

descarregar fitxer


MOCIÓ – JOVENTUT

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els programes de prevenció de la violència masclista i les relacions abusives entre els joves

descarregar fitxer


MOCIÓ – DRETS HUMANS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment de les recomanacions de l’informe del Comitè contra les Desaparicions Forçades de les Nacions Unides del 13 de novembre de 2013

descarregar fitxer


MOCIÓ – SENSE TEMÀTICA

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la infància

descarregar fitxer


SENSE TIPUS – INTERIOR

Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

descarregar fitxer


PROPOSICIÓ NO DE LLEI – ECONOMIA

Proposició de llei de regulació de les àrees de promoció de l’economia urbana.

descarregar fitxer


INTERPEL·LACIÓ – MEDI AMBIENT

Interpel•lació al Govern sobre la qualitat de l’aire