Pressupost de campanya electoral al Parlament

Pressupost Eleccions al Parlament 2012 Proposta ICV-EUiA Executat provisional a 30/01/2013
Oppis 97.000,00 € 92.573,69 €
Tanques 0,00 € 0,00 €
Bus de campanya 6.000,00 € 7.772,74 €
Pancartes 25.000,00 € 19.478,59 €
Banderoles 72.000,00 € 78.347,50 €
Cartelleria 3.000,00 € 4.543,07 €
Publicitat en premsa i ràdio 15.000,00 € 14.550,92 €
Enganxines i mertxandatge 2.000,00 € 324,04 €
Material de mà 2.000,00 € 2.335,31 €
Creativitat imatge (espot electoral, sessió fotogràfica, falques de ràdio, disseny materials) 85.000,00 € 88.252,37 €
Premsa territoris + varis (exemple: ADSL acte) 3.000,00 € 7.671,65 €
Web 4.000,00 € 2.713,85 €
Actes campanya 104.000,00 € 123.704,56 €
Organització 48.700,00 € 67.952,94 €
Convenció programàtica 8.000,00 € 8.897,95 €
Subtotal 474.700,00 € 519.119,18 €
Despeses financeres 15.000,00 € 15.000,00 €
TOTAL CAMPANYA 489.700,00 € 534.119,18 €
Diferència d’execució -44.419,18 €
Ingressos a través de subvencions públiques (*)
Ingressos per vots 219.420,05 €
Ingressos per diputats 209.320,80 €
Subtotal 428.740,85 €
Pressupost de campanya -534.119,18 €
Dèficit -105.378,33 €
Aquest dèficit de 105.378,33€, es finança exclusivament de manera interna amb l’emissió de préstecs d’ICV-EUiA que han subscrit persones a títol individual,
així com donacions a fons perdut (degudament justificades), en els imports que detallem a continuació:
Ingressos a través de finançament propi (**)
Préstecs individuals + 161.500,00 €
Aportacions a fons perdut (degudament justificades) + 18.876,00 €
TOTAL 180.376,00 €
Per tant, ens autofinancem mitjançant aquests bons i préstecs.
Cal dir que en el cas dels préstecs, ja es el segon cop que ho fem, doncs vàrem iniciar-ho l’any 2011 en la campanya de les Generals,
per un total de 101.000€ i hem aprovat que aquest serà d’ara endavant el sistema habitual d’autofinançament d’ICV.